Polska Sieć Salonów Optycznych S.A.

Zarząd Spółki
Andrzej Marian Baruch

Prezes zarządu


Dane kontaktowe:
e-mail: andrzej.baruch@psso.pl
Anna Sosińska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Dane kontaktowe:
e-mail: anna.sosinska@psso.pl


Bogusław Tomaszewski

Członek Rady Nadzorczej


Dane kontaktowe:
e-mail: boguslaw.tomaszewski@psso.pl


Marcin Penszkal

Członek Rady Nadzorczej


Dane kontaktowe:
e-mail: marcin.penszkal@psso.pl

Prawidłowo dobrane okulary

to klucz do Twojego sukcesu!