Polska Sieć Salonów Optycznych S.A.

Polska Sieć Salonów Optycznych S.A.

Akcjonariusz
Ilość akcji
Business Performance Sp. z o.o
998 udziałów
Anna Sosińska
1 udział
Bogusław Tomaszewski
1 udział


Polska Sieć Salonów Optycznych S.A.

Całkowita liczba akcji Polska Sieć Salonów Optycznych S.A. to 1000 akcji.
Całkowita liczba głosów na WZA Polska Sieć Salonów Optycznych S.A. to 1000 głosów.

Prawidłowo dobrane okulary

to klucz do Twojego sukcesu!